Språk är farligt

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/ture-sventon-stoppad_5877795.svd

Språk är farligt. Därför har regeringen föreslagit att Språkstyrelsen ska få ansvar för och befogenhet att dela in folket och språket i olika delmängder.

Den allra största delen av språket kommer att kunna användas av de flesta men en del saker blir förbjudet att säga. Vissa grupper som har behov av någon förbjuden delmängd av språket kommer att få tillstånd att använda dessa.

Den som inte tillhör någon grupp med tillstånd att använda förbjudet språk kan ansöka om att bli förflyttad till en grupp med sådant tillstånd.

Ansökan om byte av grupp kan lämnas till Språkstyrelsen som efter utredning kan bevilja tillstånd.

Med detta förslag uppnås balans, solidarisering, lugn. Och kontroll.

Språket är tankens förlängning. Den som inte kan möta tankar vilka skiljer sig från de egna kan känna sig svag. Den svage söker bland sina medel för att möta det uppfattade hotet, det farliga språket.

För den som har maktmedel är det naturligt att använda dessa. De främmande tankarna -hotet- har momentant avvärjts men ingen ny kunskap har förvärvats, de främmande tankarna förblir ett hot.

Att rensa upp i historien kan vara en bekväm lösning, fast  jag tror att det är omöjligt att genomföra. Det dåliga med att rensa, även så opretentiösa alster som Ture Sventon, är att kunskapen om vår historia går förlorad och utan gammal kunskap blir det mycket svårare att skaffa ny kunskap.

Tags: , ,

4 Responses to “Språk är farligt”

  1. Ernst Göran Westlund skriver:

    Milde himmel, denna politiska korrekthet! Kom bara ihåg att det heter lokalvårdare, inte städtant.

    När jag var barn hade vi en bok som hette “Tre små negerpojkar”. En bok med den titeln kan väl inte ges ut i dag, på grund av risken att utgivaren ställs inför rätta. Jag minns dock inte att den hade några rasistiska drag. Den handlade om pojkarna Pimpan, Pumpernickel och Pipeling och deras mystiska äventyr i en sagovärld med drag av Afrika. Det var helt klart att författaren valt detta grepp för att skapa en spännande sagoatmosfär. Så får man dock inte göra, det är fult och provocerande, hets mot folkgrupp!

    Hur som helst, Ture Sventon är en odödlig figur. Förvillande(!) lik en hök. För att inte tala om hans kompis herr Omar med sitt preciösa språk. En gång tog Omar jobb som springschas hos pastejbagare Hassan i Arabien. Det var för att bedriva brottsspaning. När Omar instruerats att bära ut några pastejer till en kund, och kommenterat detta på sitt omständliga vis, utbrast Hassan otåligt: “Prata mindre, ramla på!” Till vilket Omar svarade: “Det ska bli mig ett oförtjänt nöje att under mindre pratande ramla på!” En odödlig replik, Shakespeare hade inte kunnat komma på något bättre 🙂

  2. Thomas Meldert skriver:

    Om man inte får säga neger så är det väl inte nog med det. Om neger har en negativ klang så finns det desto fler modernare ord som borde strykas ur vokabulären. Eller i alla fall dra in tillstånden att använda dem =)

Leave a Reply