Den 39:e bilden

Mangamålet är avgjort, serievetaren har friats från åtalet för barnpornografibrott. I Svenska Dagbladet kan man dock läsa:

“I tingsrätten dömdes Lundström för 52 bilder, i hovrättten för 39 bilder och HD bedömer en enda bild som straffbar. Men Lundström frikänns ändå eftersom han är serieforskare. Hade han inte varit serieexpert hade han blivit dömd, enligt HD:s resonemang.”

Luddigt värre tycker jag. Det kan alltså finnas förbjudna bilder, dessutom beroende på vem man är. Och vi ojar oss över muslimernas förbud att avbilda profeten…

Tags: ,

2 Responses to “Den 39:e bilden”

  1. EG Westlund skriver:

    Ska vi våga tro att principfrågan är avgjord i och med detta? Jag tvivlar! Men det finns många bottnar i den här historien. Lundström polisanmäldes av sin f d sambo, enligt vad jag vill minnas. Det verkar ju som en ren hämdeakt. Och han har fått lida rejält för saken, blivit av med sitt jobb och jag vet inte vad. Vad vi kan lära av den här historien är i alla fall att vi måste vara rätt försiktiga med vad vi stoppar i datorn. Nå, själv är jag inte i riskzonen, min dator innehåller bara snälla och socialt accepterade saker. Men lite olustigt är det ju ändå att polisen kan stå där en dag och ta datorn i beslag och luska igenom den på jakt efter kontraband.

    Olagligt att spara nidbilder av profeten är det inte i alla fall. Där är ev risk av helt annat slag.

    • Thomas skriver:

      Troligtvis inte helt avgjord eftersom HD fegade ur på den sista bilden. Man ska alltid kolla att det finns en flyktväg när man trampar in på okänd mark.

Leave a Reply