I Chile är man tung

Och i Bermudatriangeln är man lätt:

Gravitationsanomalier

Gravitationsanomalier

I mitt badrum, där vågen står, är kartan illröd.

Tags: ,

One Response to “I Chile är man tung”

  1. Ernst G Westlund skriver:

    *lol*

Leave a Reply