Rekursion

Ett latinskt ord, recursiō, exemplifierat här.

Engelska wikipedia kan förklara på engelska.

Tags: ,

2 Responses to “Rekursion”

  1. Ernst G Westlund skriver:

    Jag tror du behagar skämta!

Leave a Reply