Internet…

1990 jobbade jag på Linköpings Universitet och fick uppleva internets födelse.
Alla som “hängde på nätet” då var fulla av optimism över vad detta skulle ge mänskligheten i framtiden: Demokrati, utbildning, möjligheter!
Nu kan vi konstatera att det åtminstone gav oss pionjärer upplysning. Vi visste inte, och kunde inte veta eftersom en liknande plattform för spridning av information aldrig tidigare funnits, hur mänskligheten var beskaffad.
Men nu vet vi.

Det finns fortfarande spår kvar av den där drömmen men de är nedgrävda under starkare intressen. Även universitet tar numera betalt för att ge tillgång till delar av deras material. Det enda som är “gratis” är propaganda i tusentals former: Skalan spänner från reklam, konspirationsteorier, idioti och hela vägen till brottslighet.

Om 1990 års internetpionjärer haft en kristallkula och kunnat se TV-bilderna från dagens Washington hade de nog tänkt många extra varv innan de lanserade internets “möjligheter.”

Jag har i alla fall använt en human del av internet idag och skänkt pengar tll UNICEF med förhoppningen att morgondagens vuxna blir klokare än vi. Skänk lite pengar du också, eller länka mig till någonstans där man fortfarande tror på att vi mestadels är vettiga människor.

https://unicef.se/

 

Leave a Reply