Ögats brännvidd

När män kissar har vi möjlighet att beräkna saker.
Från vattenytan i toastolen upp till mynningen är det c:a 70 cm. Från mina ögon till nämnda mynning är det c:a <XX> cm. Jag har ännu inte mätt det avståndet.

När jag fokuserar ögonen mot punkten där strålen möter vattenytan blir bilden av de närmare liggande detaljerna, som t.ex. strålens utlopp, dubblerad p.g.a. mina ögons separation i sidled. Jag ser alltså två strålutlopp. Avståndet mellan dessa uppskattar jag till c:a 2-3 cm.

Samma fenomen uppträder då jag fokuserar mot mynningen, med den skillnaden att strålens möte med vattenytan blir dubblerad i stället. Avståndet däremellan uppskattar jag likaledes till 2-3 cm.

Jag avser nu att medelst trigonometriska beräkningar bestämma ett uppsattat värde för ögats brännvidd. Om min teori är riktig kommer jag att kunna meddela resultatet på denna plats inom snar framtid.

Tecknar författaren den elfte januari 2011.

Leave a Reply