Vådan av språk

Jag jobbar som konsult och har haft uppdrag hos många stora företag i Sverige, så kallade koncerner. De har alla ett “koncernspråk” som ska användas i kommunikation, alla har valt engelska.

Nu är det inte riktigt klart när man ska använda engelska och när det går bra med svenska, vi talar ju oftast svenska ändå. Men om man har kontakt med någon okänd, speciellt om det är via mail eller på annat indirekt sätt, så bör engelska användas.

Ett exempel är då man anmäler ett ärende till IT-supporten. Jag var inblandad i ett sådant nyligen, en användare kunde inte använda ett program som han behövde i sitt jobb och det hade dröjt väldigt länge utan att han fått respons. Jag skrev då i ärendet till supporten “Two weeks has passed, the user is acrimonious” och fick svaret från supporten “but we have no user named acrimonious”

Då skrev jag på svenska i stället…

Tags:

One Response to “Vådan av språk”

  1. EG Westlund skriver:

    *lol*

    Bekräftar min uppfattning svenskar i allmänhet inte behärskar engelska så bra som den svenska självbilden vill göra gällande. Å andra sidan behärskas kanske inte heller svenska så bra som man skulle önska.

Leave a Reply