Gaia vs slavarna

Ett inbördeskrig mellan jordens element.

En bildidé som jag kom på när jag var ute på årets dittills härligaste skogspromenad.

Gaia (alltså jorden, vårt klot) representeras av flyttblocket, och stödtrupperna i form av grönskan. De står inför en omedelbar attack mot de ur jorden utvunna och förslavade mineralerna som i form av metallstaket tvingats i människans tjänst.

 

Leave a Reply