Posts Tagged ‘historia’

Språk är farligt

torsdag, januari 20th, 2011

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/ture-sventon-stoppad_5877795.svd

Språk är farligt. Därför har regeringen föreslagit att Språkstyrelsen ska få ansvar för och befogenhet att dela in folket och språket i olika delmängder.

Den allra största delen av språket kommer att kunna användas av de flesta men en del saker blir förbjudet att säga. Vissa grupper som har behov av någon förbjuden delmängd av språket kommer att få tillstånd att använda dessa.

Den som inte tillhör någon grupp med tillstånd att använda förbjudet språk kan ansöka om att bli förflyttad till en grupp med sådant tillstånd.

Ansökan om byte av grupp kan lämnas till Språkstyrelsen som efter utredning kan bevilja tillstånd.

Med detta förslag uppnås balans, solidarisering, lugn. Och kontroll.

Språket är tankens förlängning. Den som inte kan möta tankar vilka skiljer sig från de egna kan känna sig svag. Den svage söker bland sina medel för att möta det uppfattade hotet, det farliga språket.

För den som har maktmedel är det naturligt att använda dessa. De främmande tankarna -hotet- har momentant avvärjts men ingen ny kunskap har förvärvats, de främmande tankarna förblir ett hot.

Att rensa upp i historien kan vara en bekväm lösning, fast  jag tror att det är omöjligt att genomföra. Det dåliga med att rensa, även så opretentiösa alster som Ture Sventon, är att kunskapen om vår historia går förlorad och utan gammal kunskap blir det mycket svårare att skaffa ny kunskap.