1824 bilder

1824 bilder på drygt en minut, vad blir det? -En film såklart! Även om man bara har en bild att börja med så kan man göra en film av den, kolla här:

A house in the winter morning. Warped by the human interpretation of legislation intention. Neither the house, the winter or the morning cares about such things. Together they work to capture a moment of beautiful time.

Tags: ,

Leave a Reply