58 klick

Plus det första, som jag gjorde när jag tog bilden.

Photoshop, 58 clicks

Photoshop, 58 clicks

Det blir 59 klick. Om du klickar på bilden blir den större, och vi når 60 jämnt.

Tags:

Leave a Reply