Hantering eller mottagande?

Svenska journalister sägs vara vänstervridna. -Jag hoppas att jag inte missuppfattat denna på nätet spridda uppfattning. Till detta lägger jag min egen (?) uppfattning att vänsterfolk bryr sig lite mer om andra, sina medmänniskor så att säga.

Därför reagerade jag omedelbart när jag läste rubriken till den här artikeln på SvD.se
en rubrik som säger “SSU går emot Löfven om flyktinghantering

Hantering? Vi har alltså slutat “ta emot” flyktingar? Tog emot dem gjorde man i alla fall då jag var ung, men språket förändras tydligen. Eller är det attityderna? Hos både SSU och journalister.

Hur man nu gör med dessa människor som kommer hit kan jag inte ha någon klar åsikt om men hur man använder språket är jag observant på, språket är tankens förlängning heter det.

Tags: ,

One Response to “Hantering eller mottagande?”

  1. Ernst G Westlund skriver:

    Jag undrar om du kanske övertolkar språkproblemet här. Om man tittar på den bakomliggande sakfrågan så är det ju ett slags moment 22. Flyktingar ska kunna söka asyl sägs det, men bara i det land där de söker asylen. Men de kan helt enkelt inte komma dig, inte på laglig väg i alla fall. EU håller helt enkelt dörrarna stängda för flyktingar. Här sitter EU-politikerna på två stolar samtidigt. Men om man är rädd för en alltför stor flyktingström med det föreslagna asylförfarandet så får man väl instruera ambassaderna att neka asyl.

    Kanske finns det problem i detta som jag inte känner till. Men rätten att sök asyl framstår i all fall som meningslös så som det fungerar i dag.

Leave a Reply